MG_rubrik

QR1

Streckkoder/QR-koder/Data Matrix koder

Genom att komplettera en installationsmärkning med streckkod, QR-kod eller Data Matrix kod kan märkskylten innehålla ytterligare information än den du kan utläsa av klartexten.

Kodens information läses av med hjälp av en speciell kodläsare eller med en enkel program-app till din mobiltelefon. En rad gratis-appar finns att hämta på nätet.