MG_rubrik

Bild 4-5

Namn- och hänvisningsskyltar

På arbetsplatser med flera ställen är det viktigt att presentera var de olika medarbetarna har för namn och funktion.

Detta behov kan vi tillgodose med hjälp av olika typer av namn-, funktions- och hänvisningsskyltar.

Vi tillhandahåller såväl skylt som olika typer monteringshjälpmedel.

Givetvis kan vi också erbjuda olika typer av namnskyltar till ditt boende som dörrskyltar, postlåda eller dylikt.