typskyltar exempel


Typ 100
20×70 mm.
tejp och 3,2 mm borrhål.
Textrad 1: 6 mm texthöjd
Textrad 2: 4 mm texthöjd

Typ 200
30×70 mm.
tejp och 3,2 mm borrhål.
Textrad 1: 6 mm texthöjd
Textrad 2: 4 mm texthöjd
Textrad 3: 4 mm texthöjd

Typ 600
30×90 mm.
tejp och 3,2 mm borrhål.
Textrad 1: 6 mm texthöjd
Textrad 2: 4 mm texthöjd
Textrad 3: 4 mm texthöjd

Typ 300
40×120 mm.
tejp och 3,2 mm borrhål.
Textrad 1: 8 mm texthöjd
Textrad 2: 18,5 mm texthöjd